การเขียนจดหมายสมัครงานที่ดีที่สุดในปี 2020

 จดหมายสมัครงานเป็นสิ่งที่นายจ้างให้ความสนใจ การเขียนที่ดีและถูกต้องจะช่วยเพิ่มโอกาสในการติดต่อสัมภาษณ์งานให้กับคุณได้ คุณไม่จำเป็นต้องใช้รูปแบบที่หรูหรา แต่ให้ใช้รูปแบบที่เรียบง่ายเพื่อแสดงให้นายจ้างคุณเห็นว่าคุณให้ความสำคัญกับเนื้อหาที่เขียนลงไปซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่สุด

ปรับจดหมายสมัครงานให้เหมาะกับงาน

          การปรับเนื้อหาจดหมายสมัครงานให้เหมาะกับงานเป็นสิ่งที่ต้องทำเป็นอย่างยิ่ง คุณต้องบอกให้นายจ้างทราบว่าทำไมคุณถึงเหมาะสมกับงานนี้เป็นที่สุด จำไว้ว่าฝ่ายทรัพยากรบุคคลไม่มีเวลานั่งอ่านจดหมายที่เขารู้สึกว่าไม่น่าสนใจจนจบแน่นอน

ปรับจดหมายสมัครงานให้เหมาะกับงานได้อย่างไร

          อ่านลักษณะงานที่คุณต้องการทำอย่างละเอียดถี่ถ้วน แล้วหาคุณสมบัติต่าง ๆ ที่คุณมีมาจับคู่ โดยดูจากทักษะ ประสบการณ์ ประวัติการศึกษา และอย่าลืมใส่งานที่ประสบความสำเร็จของคุณในอดีตไปด้วย

ทำจดหมายสมัครงานให้สั้นเข้าไว้

          หัวใจสำคัญของจดหมายสมัครงานคือ กระชับแต่ได้ใจความ เพราะนายจ้างส่วนใหญ่จะใช้เวลาไม่เกิน 10 วินาที ในการอ่าน ดังนั้นคุณต้องแน่ใจว่าจดหมายสมัครงานของคุณ น่าสนใจพอที่จะให้เขาอยากอ่านข้อมูลอื่น ๆ ของคุณต่อไป

ยาว 3 ย่อหน้าก็พอแล้ว

          จดหมายสมัครงานไม่ควรยาวเกินกว่า 3 ย่อหน้า

  • ทำไมคุณถึงเขียนจดหมายมา (สิ่งที่คุณสนใจ และคุณสมบัติของคุณ)
  • ทำไมคุณถึงเหมาะกับงานนี้ (เน้นย้ำถึงความสำเร็จ)
  • ขอบคุณ (และถามเกี่ยวกับขั้นตอนการรับสมัครงานต่อไป)

ทำลิสต์จับคู่

          การทำลิสต์จับคู่ลักษณะของงานที่จะทำกับคุณสมบัติของคุณ จะช่วยให้นายจ้างของคุณจับประเด็นได้ง่ายขึ้น คุณอาจจะจับคู่เฉพาะที่สำคัญประมาณ 3-4 จุด

Requirements   My Qualifications  

ลักษณะงาน         คุณสมบัติของคุณ

ลักษณะงาน         คุณสมบัติของคุณ

ลักษณะงาน         คุณสมบัติของคุณ